RSS קטגוריית "ריבית משכנתא" - פוסטים אחרונים:ריבית משכנתא – החלק החשוב של המשכנתא

נטילת משכנתא היא אחת הפעולות הכלכליות החשובות בחייו של כל אחד מאיתנו, ואולי החשובה שבהן. לפיכך אין להקל ראש בכל ההיבטים שלה. שכן בניגוד לפעולות כלכליות אחרות, אין ממנה דרך חזרה. כשלוקחים משכנתא אחד הדברים החשובים ביותר שצריך לברר, הוא באיזו ריבית משכנתא מחייב אותנו הבנק או המוסד שממנו נטלנו את המשכנתא. שכן ריבית משכנתא […]