RSS קטגוריית "מיחזור משכנתאות" - פוסטים אחרונים:מחזור משכנתא

בתנאים הנוכחיים של שוק ההון והמצב הכלכלי בישראל, אנו שומעים יותר ויותר את המונח "מחזור משכנתא". למעשה, מדובר בתהליך יחסית פשוט, אשר יכול לחסוך לכם כסף רב על ההחזרים החודשיים של המשכנתא שלכם. גם אם אין לכם זמן להשקיע במחקר ובבדיקת

 מתי מחזור משכנתא משתלם?

מתי מחזור משכנתא משתלם?

עובדה ידועה היא כי שוק המשכנתאות בישראל הוא שוק דינמי ומשתנה. הריביות יורדות ועולות, כוחות השוק מושכים לכאן ולכאן, שינויים בשוק המט"ח עשויים להשפיע גם הם (במיוחד עבור מי שהמשכנתא שלו צמודה למטבע זר), ובמילים אחרות – משכנתא שנלקחה לפני שנים מספר בתנאים מסוימים לא בהחלט מתאימה גם לתנאי השוק הנוכחיים, וישנה בהחלט אפשרות, כי […]