RSS קטגוריית "כללי" - פוסטים אחרונים:משכנתא לזוגות צעירים ללא הון עצמי

משכנתא לזוגות צעירים ללא הון עצמי זוגות צעירים שרוצים להתחיל את חייהם המשותפים בבית משלהם יודעים שאת רוב ההון הם צריכים לגייס בכל זאת בעצמם למרות המשכנתא שיקבלו מהבנק. אם אתם משתתפים באחת ההגרלות של מחיר למשתכן תצטרכו לגייס רק מאה אלף שקלים, אבל אם מדובר בדירה ראשונה במסגרת אחרת תקבלו רק עד 75% משכנתא […]עסק מדשדש במקום

בשלביו הראשונים של העסק, הדבר המשמעותי ביותר להצלחתו הוא הבאתו למצב מתפקד תקין בשגרה. זמן רב חולף בין שלב הקמת העסק, עד לרגע בו נושאת העבודה פרי ומתחיל העסק להרוויח. מבחינות רבות, אלו הם השלבים הקריטיים ביותר לעסק, אך לא בזאת מסתכמת עבודת התפעול.