RSS קטגוריית "טיפים והמלצות" - פוסטים אחרונים:משכנתא לזוגות צעירים ללא הון עצמי

משכנתא לזוגות צעירים ללא הון עצמי זוגות צעירים שרוצים להתחיל את חייהם המשותפים בבית משלהם יודעים שאת רוב ההון הם צריכים לגייס בכל זאת בעצמם למרות המשכנתא שיקבלו מהבנק. אם אתם משתתפים באחת ההגרלות של מחיר למשתכן תצטרכו לגייס רק מאה אלף שקלים, אבל אם מדובר בדירה ראשונה במסגרת אחרת תקבלו רק עד 75% משכנתא […]ניר גלילי על מימון והלוואות לצורך הקמת עסקים

מדי שנה נפתחים בישראל כ-50,000 עסקים חדשים. חלק גדול מהם זקוק למשאבים כספיים בהיקף נרחב יחסית, הן כדי לממן את עלויות ההקמה ובפרט כשצריך לשכור מקום, לרכוש ציוד ו/או חומרי גלם, לשלם לאנשי מקצוע, להשקיע בשיווק וכו'. בנוסף זקוקים עסקים חדשים לסכומי כסף משמעותיים כדי לצלוח את התקופה הראשונה שבה לאייעוץ משכנתאות בצפון

כאשר עומדים לקבל החלטה כלכלית חשובה כל כך כמו רכישת דירה ולקיחת משכנתא, יש משמעות רבה להימנעות מביצוע טעויות. מסתבר שגם בתחום זה ישנם הבדלים בין אנשים שונים שכן לצד כאלה שהבינו את החשיבות של יועץ משכנתאות אובייקטיבי יש עדיין אחרים שטרם הפנימו את חשיבות הדבר ומשלמים על כך מחיר כבד.קניית דירה ראשונה

קנייתה של דירה ראשונה הינה מאורע חשוב ומרגש, אך מטבע הדברים כרוך גם בהתחייבויות כלכליות גבוהות בהן מרבית האנשים טרם התנסו. מעבר לכך, מדובר על פי רוב בעסקה מורכבת אותה יש לבצע בכובד ראש תוך התייחסות למרכיבים רבים הנוגעים לדירה עצמה, להתקשרות עם קבלן או בעלי הדירה, לפרטי החוזה ולהבטחת ההשקעה. התנהלות נבונה ותכנון נכון […]הגבלות חדשות בתחום המשכנתאות

לאחרונה הוציא המפקח על הבנקים הנחיות חדשות המגבילות את תנאי ההלוואות המותרות לבנקים בתחום המשכנתאות. הנחיות אלו נכנסו לתוקף בתחילת ספטמבר 2013 ומתמקדות בארבעה תחומים מרכזיים. ההנחיה הראשונה קשורה לתקופת פריסת התשלומים, כשמעתה ייאסר על הבנקים לספק משכנתאות לתקופה העולה על שלושים שנים. ההנחיה השנייה אוסרת על הבנק לספק משכנתא שהחזריה גבוהים מ-50% ממשכורתו החודשית […]יו"ר גלעד לובינג מסביר מה היא הפוליטיקה החדשה

הפוליטיקה החדשה אשר פרצה לחיינו לקראת בחירות 2013 משפיעה לא רק על התחום הפרלמנטרי, כפי שמעיד כנס שהתקיים בתאריך 13 במאי בחסות Bizportal. במהלך הכנס נערך פאנל שכותרתו "רגולציה נזילות ומה שביניהם", במטרה להבין האם וכיצד אותה פוליטיקה חדשה קשורה לאווירת הנכאים בבורסה בתל אביב. בנוסף, עסק הפאנל בשאלה כיצד צריכות להתנהל חברות המעוניינות לשנות […]