RSS קטגוריית "זכאות" - פוסטים אחרונים:נוטריון לחתום כאן וכאן וכאן

כל מי שהתבקש לחתום על חוזה כלשהו בחיו, מכיר את טקס או מעמד החתימה. הכוונה לצורך הבלתי מובן שבו אנו מתבקשים לחתום בשלוש ואף יותר מקומות על פני מספר דפים.  מתברר שבסופו של דבר, בשורה התחתונה- תרתי משמע- החתימה היא זו שקובעת.מידע אודות חשבון מוגבל

חשבון מוגבל נגרם על-פי רוב מחזרה של המחאות או צ'קים. צ'ק חוזר הוא המחאה שהבנק מסרב לכבדה מאחר והחשבון של בעל ההמחאה לא מכיל מספיק כסף כדי לכסותה.זכאות למשכנתא

זכאות למשכנתא מאפשרת לכל המעוניין, לכל העומד בה, לקחת משכנתא בתנאים מועדפים, במסגרתן של הטבות כלכליות שונות. הזכאים להטבות, מקבלים ממשרד השיכון סיוע, שמטרתו כיסויו של כל הנכס הנרכש או חלקים ממנו. בצורה זו, מתאפשרת הקטנתו של גובה המשכנתא, הנלקחת מהבנק. הסיוע, הניתן במסגרתו של משרד השיכון, מלווה בריבית נמוכה ובתנאים מועדפים. התנאים שנקבעו לצורך […]